Time is on my side

Scott McCloud brukar omnämnas som grundaren bakom 24-timmarsserien. 8-timmarsserien är en av många varianter av den. Idén går ut på att man under ett visst antal timmar ska producera en fristående serie på lika många sidor. Inga manus eller skisser får göras innan, hela serien ska gå från idé till färdigt resultat på de timmar man angivit.

Tidspressen gör att man måste släppa sin inre perfektionist och istället fokusera på att faktiskt bara rita. Detta ger blandade resultat. Många timserier blir ren goja, men så finns det även flertalet tecknare som senare omarbetat och publicerat sina skapelser. Huvudsyftet är att utmana sig själv, producera, stressas, och ha roligt.

Det har gjorts förut. Som serietecknarskolornas schemanlagda varianter, eller Göteborgstecknarnas annordnade på officiella platser. Men även i form av kollegor som samlats hemma hos varandra som en slags kompis-utmaning.

Det här projektet var från början tänkt lite som kompis-utmaningsvarianten. Jag och Elias Kron hade snackat om att ordna upp någon 24-timmarsserie i ateljén vi arbetar från. Sedan slog det oss att många gamla vänner ändå skulle infinna sig i Stockholm runt Small Press Expo. Nyfikna på hur stort vi kunde göra det hela kontaktade vi Serieteket.

Och nu är det ett öppet evangemang för alla! :)Mvh
Stef Gaines