Elias Frändén Kron

Tid: åtta sidor på åtta timmar.